Privacy
Exponential sales growth with your indirect channel

Privacy Verklaring We Empower

Hier vind je de privacy verklaring van We Empower.
Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld.

We Empower kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van We Empower, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan We Empower verstrekt.
De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  1. Uw voor- en achternaam
  2. Uw telefoonnummer
  3. Uw mailadres

 

WAAROM WE EMPOWER DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

We Empower verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan We Empower uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

We Empower bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

 

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

We Empower verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

We Empower gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar We Empower. We Empower zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGING

We Empower neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.